Hospicjum a formy opieki

Hospicjum a formy opieki

Hospicjum a formy opieki

Hospicjum jest to placówka działająca w celu wsparcia pacjentów w krańcowych etapach ich choroby. Hospicja rozlokowane są w całym kraju, dlatego bez względu na miejsce, w którym pożądane jest hospicjum, Śląsk i inne rejony Polski oferują dobre instytucje zapewniające wsparcie i opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne i domowe. Czym się odznaczają?

W głównej mierze hospicja stacjonarne wymagają stałego umieszczenia chorego w placówce hospicyjnej. Nie jest to szpital, lecz pracują tutaj profesjonalni doktorzy, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie a także duchowni, którzy dokładają starań wspierać pacjentów emocjonalnie. Hospicjum jest w gruncie rzeczy domem, w którym chorzy zazwyczaj zostają do końca swojego życia. Stacjonarne jednostki skierowane są do osób, które są samotne, ich rodzina jest daleko lub nie jest w stanie zająć się nimi bądź opieka w domu nie jest należyta. Bliscy jednak powinni nieustannie uczestniczyć w opiece chorego, odwiedzać go oraz dawać mu wsparcie, którego tak potrzebuje – czasem wystarczy przytrzymać kogoś za rękę bądź dać mu dobre słowo.
Hospicja domowe to sposobność opieki nad pacjentem w domu: hospicjum Śląsk. Codziennie przychodzi do niego zespół hospicyjny składający się z lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa. Mogą oni przychodzić o dowolnej porze dnia i nocy w zależności od wymagań pacjenta. Zespół hospicyjny ma za zadanie również przekazać stosowną wiedzę i wskazówki bliskim chorego, aby byli zorientowani, w jaki sposób się nim zajmować. Dodatkowo pomaga w otrzymaniu niezbędnych świadczeń i daje dostęp do urządzeń, które są potrzebne do komfortowej opieki. Dom to najodpowiedniejsze miejsce dla pacjenta, bowiem może być on tu bezustannie z bliskimi i nie musi zmieniać środowiska na tygodnie czy miesiące swojego życia. Jeśli jednak stan chorego się pogarsza, trzeba go poddać hospitalizacji – czasami opieka domowa staje się po prostu niedostateczna. Wyróżnia się też oddziały dziennego pobytu, ale nie są one tak popularne, ponieważ ograniczają je nie zawsze dogodne kontrakty z NFZ. Muszą być finansowane z innych źródeł, zaś zajęcia dla chorych trwają tylko zazwyczaj około sześciu godzin dziennie.

admin

Zdrowie dziecka, Zdrowy styl życia

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~

Tematyka

Nowe

Archiwa