Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Każdy doktor, niezależnie od swojej profesji, może wziąć odpowiedzialność cywilną i prawną za błędy w sztuce leczniczej, jakie zostały podyktowane jego własnymi działaniami. Czasem odpowiedzialność taką może ponieść również za błędy personelu leczniczego. Odpowiedzialność prawna oraz cywilna lekarza wynika z wielu przeróżnych statutów, na przykład z prawa karnego lub też z ustawy o pracy lekarza.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na kompensacie majątkowej za straty i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na rezultat popełnionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za krzywdę ma głównie znaczenie kompensacyjne, co znaczy, iż ma na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu cielesnym czy też umysłowym pacjenta. O ile chory ogłosi popełnienie błędu leczniczego, może wystąpić o rentę, jednokrotne naprawienie szkody lub zadośćuczynienie skarbowe względem lekarza lub konkretnego szpitala.

Lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną jeśli wyrządził ruch zakazany, oraz także jeśli nie wykonał prawidłowo swoich obowiązków, co doprowadziło do zaniedbania i do popełnienia błędu medycznego.

W gąszczu otaczających nas danych ciężko jest znaleźć naprawdę pomocne informacje. Z tego powodu jeśli ciekawi Cię ten post, to koniecznie zobacz rekomendowane info (http://www.gabinet-dietetyczny.pl/indywidualne-porady-dietetyczne/).

W pierwszym wypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, zaś w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wówczas pacjent ma uprawnienie dochodzić wyrównania krzywd od doktora.

Wejdź na autorski serwis (https://advancedfood.pl/sosy-ostre/)! W nim czeka na Ciebie nowa fantastyczna porcja szczegółowych artykułów na ten temat. Nie pożałujesz!

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi udowodnić, że odniósł krzywdę z winy lekarza wskutek nie wywiązania się poprzez doktora z umowy zawartej z pacjentem.

Z pewnością powinno się znać swoje prawa, albowiem każdy z nas korzysta z usług medycznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przebywanie w szpitalu, leczenie albo wizytę lekarską – winniśmy wiedzieć, że lekarza obowiązuje odpowiedzialność zawodowa lekarza oraz w razie popełnienia przez niego błędu lekarskiego lub nie wywiązania się ze swych obowiązków, mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia. Warto wiedzieć, że jeżeli skorzystamy z usług lekarza na NFZ, to wówczas odpowiedzialność za popełnione błędy lekarskie ponosi pracodawca, inaczej ZOZ.

admin

Zdrowie dziecka, Zdrowy styl życia

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~

Tematyka

Nowe

Archiwa