Sprzęt medyczny – zestaw nieodzowny w domu

Sprzęt medyczny – zestaw nieodzowny w domu

Sprzęt medyczny – zestaw nieodzowny w domu

W lokalu mieszkalnym, w samochodzie jak też w fabryce powinna znajdować się zestaw do pierwszej pomocy. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy ten komplet będzie nam konieczny i należy musowo stale mieć go blisko.

Pudełeczko apteczki musi być odporne na uszkodzenia machinalne a też wygodne w używaniu.

sprzęt medyczny

Autor: Agência de Notícias do Acre
Źródło: http://www.flickr.com

Powinna ona mieć wszystkie możliwe środki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Oznakowana winna być białym krzyżem na czerwonym lub zielonym tle. Od momentu, gdy nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej musi mieć znak CE. Każda apteczka pierwszej pomocy powinna być w miejscu niedostępnym dla maluchów, przeznaczonym wyłączi dla osób dorosłych. W naszym domu oprócz apteczki powinien także być termometr do mierzenia ciepłoty ciała.

Idealnym termometrem jest termometr rtęciowy. Pokazuje on ponad wszystko trafną temperaturę ciała. Niestety ze względu na niezdrową rtęć ciężko we współczesnych czasach tego typu termometr kupić. Zestaw pierwszej pomocy (przykład na ) w miejscu pracy powinien być ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

nauka pierwszej pomocy

Autor: The U.S. Army
Źródło: http://www.flickr.com

Musi być zamieszczona w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Apteczka powinna posiadać wyłącznie konieczne środki, w małych ilościach, służące do ratowania oraz spis zawartości. Obowiązek posiadania zestawu pierwszej pomocy wynika z kodeksu pracy.

Pomimo iż polskie przepisy jak również przepisy unijne nie obligują prowadzących samochody osobowe do posiadania apteczki samochodowej, jako koniecznego wyposażenia samochodu warto jednak ją posiadać. Każdym, bowiem kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku a jak ma to zrobić, kiedy w jego aucie nie znajduje się samochodowa apteczka pierwszej pomocy. Należy zainwestować w apteczkę, która będzie wyposażona w: opatrunki, kompresy gazowe, plastry z opatrunkiem i bez, opaskę uciskową, środek dezynfekujący, ustnik do zrobienia sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne, chustę trójkątną, koc termoizolacyjny, nożyczki, agrafki, a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

admin

Zdrowie dziecka, Zdrowy styl życia

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~

Tematyka

Nowe

Archiwa