Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak styczność z tą dyscypliną w wyższych stadiach przyswajania wiedzy. Większość zasadniczych dyscyplin naukowych, zarówno ścisłych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki. Logika jest podstawowym instrumentem wnioskowania wykorzystywanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści zgłębiają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków ścisłych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, w której największą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Fundamenty:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są zapisywane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie przybiera zarówno postać słowną, jak i matematyczną. Znaczące, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozpatrywać zależności łączące zdania składowe.

Szukasz nowych informacji na ten ciekawy temat? Namawiamy zatem do przejścia do nowej witryny. Jak to zrobić? Kliknij na łącze do strony (www.wilanow.varsovia.edu.pl/).

Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wówczas, gdy oba zdania składowe są prawdą. Można to zaprezentować z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Wykorzystanie w praktyce:

Wiele osób uważa, że logika jest skomplikowaną metodą przedstawiania zjawisk prostych.

Kliknij bez obaw ten odnośnik i użyj informacji, aby dowiedzieć się większą ilość danych na prezentowany w tym miejscu temat – one też Cię zainteresują!

Znajduje to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest nauką szeroko stosowaną przykładowo przez fachowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie syntetycznemu umysłowi zasadniczych prawd, które dla przeciętnego człowieka wydają się oczywiste, jest niezwykle długotrwałym i żmudnym zajęciem. Urządzenie obdarzone sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania danych uzyskanych z otoczenia, musi móc wykonać zawiłe operacje.

Jak się bowiem okazuje, powtórzenie schematu rozumowania człowieka jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw różnorodnych zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W rzeczywistości oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci komputera i przypisywanie im wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.

admin

Wszystko dla dziecka, Zabawki, Zabawki dla dziewczynek

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~

Tematyka

Nowe

Archiwa