30 Kwi -

Profesja nauczyciela w stolicy. Czy się opłaca?

Niż demograficzny jest powszechnym procesem objawiającym się zmniejszeniem liczby urodzin dzieci w określonym czasie na określonym terenie. Aktualnie Polska wkroczyła w jeden z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taki stan rzeczy wpływ miało wiele czynników, demografowie jako najważniejsze z nich podają masową emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla ludzi szukających pracy, kryzys finansowy oraz niekorzystną politykę rodzinną. Pozostanie takiego niżu może mieć dużo negatywnych konsekwencji w bliskiej przyszłości.
Read More

Tematyka

Nowe

Archiwa