13 Kwi -

Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Każdy lekarz, niezależnie od tego którą pracę wykonuje, zdoła wziąć odpowiedzialność cywilną i prawną za błędy w sztuce leczniczej, jakie zostały podyktowane jego własnymi działaniami. Niekiedy odpowiedzialność taką zdoła ponieść także za błędy personelu leczniczego. Odpowiedzialność prawna oraz cywilna lekarza wynika z wielu różnorodnych regulaminów, przykładowo z prawa karnego albo także z ustawy o zawodzie doktora.
Read More
19 Gru -

Hospicjum a formy opieki

Hospicjum jest to jednostka działająca w celu pomocy chorym w krańcowych stadiach ich choroby. Hospicja mieszczą się w całej Polsce, toteż bez względu na miejsce, w którym wymagane jest hospicjum, Śląsk i inne rejony Polski proponują znakomite placówki gwarantujące wsparcie i opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne i domowe. Czym się różnią?
Read More