16 gru -

Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Każdy lekarz, niezależnie od tego którą profesję wykonuje, może ponieść odpowiedzialność cywilną oraz prawną za błędy w sztuce leczniczej, jakie zostały podyktowane jego własnymi działaniami. Niekiedy odpowiedzialność taką może ponieść także za błędy personelu medycznego. Odpowiedzialność prawna i cywilna doktora wynika z wielu rozlicznych statutów, na przykład z prawa karnego bądź również z ustawy o pracy lekarza.
Read More
19 gru -

Hospicjum a formy opieki

Hospicjum jest to jednostka działająca w celu pomocy chorym w krańcowych stadiach ich choroby. Hospicja mieszczą się w całej Polsce, toteż bez względu na miejsce, w którym wymagane jest hospicjum, Śląsk i inne rejony Polski proponują znakomite placówki gwarantujące wsparcie i opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne i domowe. Czym się różnią?
Read More

Tematyka

Nowe

Archiwa